Adresa:                             
        Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky NITRA
Hlohovecká 5                         
95141 Lužianky                      

tel.: 037/ 641 00 10
fax: 037/ 641 00 11
E-mail: sekretariat@pisr.sk

riaditeľ: Ing. Ivan Richter
richter@pisr.sk
 
Verejný odpočet organizácie za rok 2018 sa uskutoční dňa 20. mája 2019 o 10:30 hod. v budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 5. Poschodí.