Adresa:                             
        Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky NITRA
Hlohovecká 5                         
95141 Lužianky                      

tel.: 037/ 641 00 10
fax: 037/ 641 00 11
E-mail: pisr.sekretariat@gmail.com

riaditeľ: Ing. Ivan Richter
pisr.richter@gmail.com
 
Verejný odpočet organizácie za rok 2020 sa uskutoční dňa 27. mája 2021 elektronickou formou.
  • Správa o činnosti za rok 2020
  • Stanovisko MPRV SR
  • Organizačné zabezpečenie verejného odpočtu za rok 2020
  • Prezentácia k verejnému odpočtu za rok 2020


  •