Adresa:                             
        Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky NITRA
Hlohovecká 5                         
95141 Lužianky                      

tel.: 037/ 641 00 10
fax: 037/ 641 00 11
E-mail: pisr.sekretariat@gmail.com

riaditeľ: Ing. Ivan Richter
pisr.richter@gmail.com
 
Verejný odpočet organizácie za rok 2021 sa uskutoční dňa 27. mája 2022 v budove MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava , v zasadacej miestnosti č.305 na 3.poschodí.