Zriadenie
Organizačný poriadok
Organizačná schéma
Kontakty
Služobný poriadok
Zákon č. 194/1998 Zz.
Vyhláška č. 18/2001
Kontrolná činnosť
Výročné správy
Právne predpisy EÚ
Poskytovanie informácií
Verejné obstarávanie
Faktúry a objednávky
Pracovné ponuky
Oznamovanie
protispoloč. činnosti
Protikorupčný program

  kontakt:
  Hlohovecká‚č. 5
  951 41 Lužianky
  Tel.: 00421 37/64100 10
  E-mail: pisr.sekretariat@gmail.com
  www.pisr.sk